Disclaimer


Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de hier gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Ook is het mogelijk dat er fouten in de tekst voorkomen. Hoewel Katja Diroen haar best doet om alle informatie, producten en diensten zo foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of andere schade, voortkomend uit het gebruik van deze website.


Katja Diroen ziet daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook.


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of door middel van het downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katja Diroen.


Mocht je van menig zijn dat tekst, beeld of videomateriaal op deze website onterecht getoond wordt en/of dat Katja Diroen zonder toestemming van de auteur materiaal gepubliceerd heeft; meldt het ons dan direct via info@katjadiroen.nl. Wij zullen de betreffende informatie in dat geval direct van de website verwijderen.

Own Who You Are