FaQ


Staat je vraag er niet tussen, neem dan gerust contact op of bel 06-54994117.

 

TIjdens het vrijblijvende inspiratiegesprek, dat telefonisch, via Skype of FaceTime plaats vind, kan jij mij jouw verhaal vertellen en kan ik je beter leren kennen. Ook vertel ik jou meer over mijn aanbod, en als je interesse hebt vertel ik je ook over de investering. Dit eerste gesprek is van groot belang voor onze verdere samenwerking.

 

De portretten die gemaakt zijn, worden door mij uitgezocht, daarna zal ik de mooiste portretten, waar nodig bewerken. De bewerking zal nooit ingrijpend zijn, maar beperkt zich tot minimale punten.

Originele bestanden worden nooit overhandigd!

Katja Diroen Fotografie heeft het recht om de foto's, welke gemaakt zijn tijdens een fotoshoot, te gebruiken voor eigen promotie. Dit kan zijn: plaatsing op website, blog, social media en/of drukwerk, stockhouses en inzending voor fotowedstrijden. 

 

Op alle rechtsbetrekkingen van Katja Diroen Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Betalingen geschieden uitesluitend per factuur en per overboeking doch binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 

Ter bevestiging van de reservering dient een aanbetaling van 25% van het totale factuurbedrag, binnen 7 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 dag voor de fotosessie voldaan te zijn.

 

De overige 75% dient binnen 30 dagen na de portretsessie, maar voor ontvangst van de digitale portretten, te zijn bijgeschreven op mijn rekening.

 

Voor beide bedragen ontvang je een separate factuur.

 

 

 

 

 

 

Een betalingsregeling is mogelijk, dit gaat in gezamelijk overleg. Schroom niet om hier verder naar te informeren!

 

Betaling van de factuur gaat in elk geval in 2 termijnen. Je betaald voor de portretsessie al 25% ter bevestiging van jouw reservering. En na de portretsessie zal de overige 75% betaald moeten worden, maar wel voordat je alle portretten ontvangt.

Alle afbeeldingen (digitaal / analoog / videografisch) voortvloeiend uit de fotosessie, kunnen door mij worden gebruikt voor promotie doeleinde, bijvoorbeeld op mijn website, in vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, visitekaartjes, banners, flyers, folders en social media.

 

Hierbij zal ik uit oogpunt van geldend fatsoen de menselijke waarde en de persoonlijke intimiteit van de gefotografeerde niet aantasten. Bij twijfel over één of meerdere afbeeldingen, zal ik overleg plegen met de gefotografeerde.

 

 

 

 

De door mij gefotografeerde en bewerkte afbeeldingen ( analoog / digitaal / videografisch ) mogen door de gefotografeerde geplaatst worden op zijn/haar social media sites en/of internet, in zijn/haar portfolio en voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruikt en vermedigvuldigd worden. 

 

Het is, voor de gefotografeerde, niet toegestaan de afbeeldingen digitaal te optimaliseren (bewerken).

 

Wanneer de afbeeldingen door de gefotografeerde commercieel worden gebruikt, is deze verplicht te vermelden dat het copyright van de afbeeldingen berust bij "Katja Diroen Fotografie".

Ik zal de door mij geselecteerde en bewerkte afbeeldingen ( analoog / digitaal / videografisch ) minimaal 5 jaar bewaren.